Títol d’Expert

Què és el Títol d'expert?

En el marc de les activitats de la Càtedra Jean Monnet de Dret Ambiental, la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona dona la oportunitat d’obtenir un Títol d’Expert en Dret Ambiental de la UE.

LES INSCRIPCIONS ROMANDRAN OBERTES DEL 18 DE JULIOL AL 15 D’OCTUBRE DE 2020

A continuació podeu accedir al fulletó en que es conté el mateix.

IMPORTANT: En cas d’haver cursat l’assignatura de Dret Ambiental a la UB (o en una altra universitat), s’ha de presentar el formulari que s’adjunta a continuació, juntament amb una còpia de l’expedient del Grau de Dret i una còpia del DNI a la coordinació del Títol propi: jmchaireuel@gmail.com.

Infogràfic d'activitats