Títol d’Expert

Què és el Títol d'expert?

En el marc de les activitats de la Càtedra Jean Monnet de Dret Ambiental, la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona dona la oportunitat d’obtenir un Títol d’Expert en Dret Ambiental de la UE. 

A continuació podeu accedir al fulletó en que es conté el mateix. Pitjant a la imatge de inscripció podeu accedir a l’enllaç de matrícula.

IMPORTANT: L’alumnat que hagi cursat o estigui cursant l’assignatura optativa Dret Ambiental a la UB pot sol.licitar el reconeixement de crèdits mitjançant el document adjunt -abans de procedir al pagament del curs-, l’ha de presentar als coordinadors del curs per a la seva aprovació.

Infogràfic d'activitats