Recerca

Projecte: La contribució de la Unió Europea en la consolidació del marc jurídic internacional per a la protecció ambiental global

Aquest projecte recerca examina el paper de la Unió Europea com un actor proactiu en la promoció dels principis de sostenibilitat i equitat des d’una perspectiva juridico-ambiental.