Recerca

Projecte: “EU legal aproaches to global environmental challenges and the european green deal”

Edició 2020-2023

Aquest projecte de recerca examina l’enfocament legal de la UE respecte alguns dels principals reptes ambientals globals coberts pel nou Pacte Verd Europeu, especialment els relacionats amb la biodiversitat (The Biodiversity Strategy 2030) en un marc general de l’emergència climàtica (The European Climate Pact).

Projecte: La contribució de la Unió Europea en la consolidació del marc jurídic internacional per a la protecció ambiental global

Edició 2017-2020

Aquest projecte recerca examina el paper de la Unió Europea com un actor proactiu en la promoció dels principis de sostenibilitat i equitat des d’una perspectiva juridico-ambiental.