Docència i activitats formatives

Les activitats de docència i formació es centren en el currículum específic dels estudiants de Dret, d’estudiants d’altres disciplines i d’una audiència general. La Càtedra Jean Monnet comprèn diversos cursos intensius de durada anual i diversos seminaris i conferències, així com un curs de formació dirigit a grups específics. Les activitats de recerca se centren, principalment, en un projecte sobre la contribució de la Unió Europea al marc jurídic internacional per a la protecció del medi ambient. D’aquesta manera, la Càtedra combina les activitats de formació i les activitats orientades a la investigació.

Per al seguiment d’aquestes activitats, la Càtedra té el seu propi sistema de garantia de qualitat. La UB aplica els procediments i directrius de la ENQUA, l’ANECA i l’AQU. A més, la Facultat de Dret de la UB també té el seu propi comitè de garantia de qualitat.

Activitats de docència:

1.- Dret ambiental: La dimensió internacional del dret ambiental de la Unió Europea

Assignatura curricular per a estudiants de Dret de la UB. L’objectiu d’aquest curs és comprendre la transformació del dret ambiental de la UE en un context global.

2.- Dret ambiental: La relació entre el dret nacional i el dret ambiental de la Unió Europea

Assignatura curricular per a estudiants de Dret de la UB. L’objectiu d’aquest curs és comprendre l’evolució i les principals característiques de la legislació espanyola i catalana del medi ambient, i la influència que sobre aquest té el dret ambiental de la UE.

3.- La política d’aigües de la Unió Europea i la cooperació internacional

Aquest curs forma part del pla d’estudis del Màster de la UB en Ciència i Gestió Integrada de l’Aigua, ofert pel IdRA de la UB. El curs té com a objectiu conèixer els conceptes fonamentals del dret de la Unió Europea i el seu paper en la política de gestió del aigües, especialment en les qüestions relacionades amb la cooperació i la prevenció de conflictes.

4.- Marc jurídic per a les energies renovables

Aquest curs forma part del pla d’estudis del Màster de la UB en Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica ofert per la Facultat de Física de la UB. El curs té com a objectiu el coneixement dels conceptes fonamentals del Dret i el seu paper en la regulació i promoció de les energies renovables.

5.- Negociacions internacionals en matèria de canvi climàtic

Aquest curs forma part del pla d’estudis del Màster de la URV sobre dret ambiental. El seu objectiu és proporcionar als estudiants un coneixement detallat dels elements bàsics de les negociacions internacionals sobre canvi climàtic.

6.- Seminari de recerca

L’objectiu d’aquest seminari de recerca, dirigit a doctorands, és oferir un coneixement avançat sobre la resposta de la Unió Europea davant els reptes jurídics relacionats amb la protecció internacional i europea del medi ambient.

7.- El dret ambiental de la Unió Europea i els tribunals nacionals

El curs de formació, dirigit principalment als professionals i operadors jurídics, aborda qüestions relacionades amb la rellevància pràctica dels principis del dret ambiental de la Unió Europea des del punt de vista del dret intern.

8.- Dret ambiental de la Unió Europea

El seminari té com a objectiu proporcionar a una audiència aliena al món jurídic, el coneixement necessari sobre els conceptes fonamentals del Dret de la UE i el dret ambiental de la UE.

Esdeveniments:

1.- Seminaris de la Càtedra Jean Monnet:

2017-2018:

2018-2019:

  • Pesca i protecció del medi ambient
  • Drets humans i protecció del medi ambient
  • Participació pública i accés a la justícia en matèria de dret ambiental a Europa i Estats Units

2019-2020:

  • Delicte ambiental i el paper del Dret penal
  • Migració i Dret ambiental
  • Del desenvolupament sostenible a la justícia ambiental

2.- Seminari d’anàlisi jurídica aplicat

S’aprofundirà en les habilitats requerides per a la recerca i l’anàlisi jurídica en el camp del dret ambiental de la Unió Europea. Aquest seminari està dirigit a estudiants de la UB d’últim curs del Grau en Dret

3.- Conferències

4.- Conferència final