Vídeos i presentacions seminari: “La protecció de l’aigua a la UE i la cooperació internacional” (Edició 2022-2023)

Els dies 20, 22, 27 i 29 de març del 2023, va tenir lloc el seminari “La protecció de l’aigua a la UE i la cooperació internacional”. Van ser unes sessions molt profitoses.

En aquest post, us deixem les intervencions (fent “click” a la sessió pertinent) i presentacions en Power Point (fent “click” al nom de la intervenció/del ponent) que van utilitzar els ponents per complementar les seves explicacions.

PRIMERA SESSIÓ: 20 de març 2023 (video)

18:00 – 20:00h
El marc jurídic internacional per a la protecció dels cursos d’aigua internacionals.

Dra. Laura Movilla, Professora contractada doctora de Dret Internacional Públic, Universidade de Vigo i assessora legal de Bolivia en el cas de “L’estatut i ús de les aigües del Silala” davant el Tribunal Internacional de Justícia.

El cas de “L’estatut i ús de les aigües del Silala” davant el Tribunal Internacional de Justícia.

Sr. Edgardo Sobenes, Advocat i consultor en Dret Internacional Públic i assessor legal de Bolivia en el cas de “L’estatut i ús de les aigües del Silala” davant el Tribunal Internacional de Justícia.

SEGONA SESSIÓ: 22 de març 2023 (video)

18:00 – 20:00h
El nexus aigua-energia-alimentació.

Sr. Pol Pallàs, Doctorand (Dret Internacional Públic), Universitat de Barcelona.

TERCERA SESSIÓ: 27 de març 2023 (video)

18:00 – 20:00h
La protecció de l’aigua a la Unió Europea i la Directiva Marc de l’aigua.

Dra. Teresa M. Navarro, Professora Titular de Dret Administratiu, Universidad de Murcia.

L’obligació de prevenir el deteriorament de l’estat de les aigües superficials i les excepcions i derogacions de la Directiva Marc.

Dr. Antonio Cardesa-Salzmann, Professor (Lecturer) de Dret Ambiental, University of Strathclyde.

QUARTA SESSIÓ: 29 de març 2023 (video)

18:00 – 20:00h
Els cabals ecològics al tercer cicle de la planificació hidrològica

Dr. Andrés Molina Giménez, Professor Titular de Dret Administratiu, Universitat d’Alacant

Aplicació de la Directiva Marc de l’aigua: l’excepció no confirma la regla.

Dr. Abel Lacalle, Professor Associat de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, Universidad de Almería.