Vídeos i presentacions seminari: “El dret de la Unió Europea davant l’emergència climàtica”

Dimarts, 7 de juny es va iniciar el seminari “El dret de la Unió Europea davant l’emergència climàtica” organitzat per la Càtedra Jean Monnet de Dret Ambiental de la UE. 

En aquest post poden trobar els vídeos i les presentacions de les sessions que s’han dut a terme.

PROGRAMA I PRESENTACIONS

7 de juny

16:00-16:10: “Inauguració del seminari”

Marc Sanglàs, Director General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Generalitat de Catalunya, i Mar Campins, catedràtica de Dret Internacional Públic i titular de la Càtedra Jean Monnet de Dret ambiental de la UE (Universitat de Barcelona)

El marc jurídic internacional i europeu sobre canvi climàtic

16:10-16:40: “El VI Informe del Panel Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (2022)”
Javier Martín Vide, catedràtic de Geografia Física (Universitat de Barcelona)

Presentació: Javier Martín Vide. El VI Informe del Panel Intergovernamental sobre canvi climàtic
16:40-17:10: “Els compromisos internacionals a l’Acord de París 2015”
Rosa Maria Fernández, professora contractada doctora de Dret Internacional Públic (Universidad Autónoma de Madrid)

Presentació: Rosa Maria Fernández. Los compromisos internacionales en el Acuerdo de París de 2015

17:10-17:40: “La contribució de la UE al règim del canvi climàtic. La Llei climàtica de la UE”
Rosa Giles, professora titular de Dret Internacional Públic (Universidad de Huelva)

Presentació: Rosa Giles. La contribución de la UE en el régimen de cambio climático. La Ley climática de la UE
17:40-18:00: Debat

Vídeo de la sessió: 7 de juny

9 de juny

El marc jurídic estatal i autonòmic sobre canvi climàtic:
16:00-16:30: “La normativa autonòmica en matèria de canvi climàtic”
Alba Nogueira López, catedràtica de Dret Administratiu (Universidade de Santiago de Compostela)


16:30-17:00: “La Llei estatal del clima”
Sofia Simou, professora ajudant doctora de Dret Administratiu (Universidad Autónoma de Madrid)

Presentació. Sofia Simou. La Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética
17:00-17:30: “Adaptació al canvi climàtic a Catalunya”
Gabriel Borràs, cap de l’Àrea d’Adaptació de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic, Generalitat de Catalunya

Presentació: Gabriel Borràs. Adaptació al canvi climàtic a Catalunya
17:30-18:00: Debat

Vídeo de la sessió: 9 de juny

14 de juny
El paper dels governs locals i de la ciutadania en les energies renovables:
16:00-16:30: “Principals línies d’actuació dels governs locals en les energies renovables”
Inmaculada Revuelta, professora titular de Dret Administratiu (Universitat de València)


16:30-17:00: “Comunitats d’energia”
Isabel González Ríos, catedràtica de Dret Administratiu (Universidad de Málaga)


17:00-17:30: “Autoconsum energètic”
Mercè Ortiz, professora titular de Dret Administratiu (Universitat d’Alacant)


17:30-18:00: Debat
Vídeo de la sessió: 14 de juny

16 de juny
Transició justa en l’àmbit energètic:
16:00-16:30: “Transició justa: Energia més enllà del mercat”
Susana Galera, professora titular de Dret Administratiu (Universidad Rey Juan Carlos)

Presentació. Susana Galera. La -así llamada- Transición Justa
16:30-17:00: “Transició justa i acció de les empreses d’energia”
Ester Sevilla

Presentació. Ester Sevilla. Introducción a la Pobreza Energética
17:00-17:30: “Transició justa i polítiques socials”
Stephania Ascencio, investigadora del Centre de Dret Ambiental de Tarragona, membre de l’Aliança contra la Pobresa Energètica


17:30-17:45: Debat


17:45-18:00: “Cloenda: La comunicació sobre el canvi climàtic”
Tomàs Molina, meteoròleg i professor associat (Universitat de Barcelona), European Climate Pact Ambassador de la Unió Europea

Vídeo de la sessió: 17 de juny