Ponència sobre “Responsabilidad ambiental y potestad sancionadora en materia ambiental”

El professor Àlex Peñalver i Cabré ha presentat una ponència sobre “Responsabilidad ambiental y potestad sancionadora en materia ambiental” al XVI Congrés de l’Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA) dedicat a la temàtica “El patrimoni natural en l’era del canvi climàtic” i que ha tingut lloc a Oviedo durant els dies 3 al 5 de febrer de 2022