Publicació: “The European Union and global environmental protection”

El pròxim 18 de novembre, sortirà publicat el llibre: “The European Union and global environmental protection: Transforming influence into action” editat per la titular de la Càtedra Jean Monnet de Dret Ambiental de la UE, la Dra. Mar Campins Eritja.

Aquest llibre examina com la UE pot ser un actor més proactiu en la promoció dels principis de sostenibilitat i equitat des d’una perspectiva ambiental legal. El llibre és un dels resultats de l’activitat de recerca de la Càtedra Jean Monnet de Dret Ambiental de la UE (2017-2020) finançada per la Comissió Europea en el marc del programa Erasmus +.

The European Union and global environmental protection: Transforming influence into action comença amb la introducció de les competències, instruments i mecanismes clau de la UE, així com els reptes internacionals actuals en l’àmbit de la UE. A continuació, explora exemples d’estudis de casos de quatre camps regulats: canvi climàtic, biodiversitat, comerç multilateral, pesca no regulada i accés a la justícia; i quatre àrees no regulades: incorporació dels objectius de desenvolupament sostenible a les polítiques de la UE i justícia ambiental, destacant fins a quin punt la UE podria alinear-se amb els règims ambientals internacionals o ampliar el seu poder normatiu.

Aquest volum serà de gran rellevància per a estudiants, acadèmics i responsables polítics de la UE que tinguin interès en el dret i les polítiques ambientals internacionals.

Poden adquirir-lo en format físic o electrònic fent clic aquí.