Presentacions i vídeos seminari: “La protecció de l’aigua a la UE i la cooperació internacional” (Edició 2020-2021)

Dimarts 3 de novembre, es va iniciar el seminari “La protecció de l’aigua a la UE i la cooperació internacional” organitzat per la Càtedra Jean Monnet de Dret Ambiental de la UE. 

En aquest post poden trobar els vídeos i les presentacions de les sessions que s’han dut a terme.

PROGRAMA I PRESENTACIONS

3 novembre 2020, 18:00-20:00

“Modelos de gestión integrada de recursos y derecho internacional del agua”

Sr. Pol Pallàs Secall, Investigador doctoral, Universitat de Barcelona

Presentació: Sr. Pol Pallàs Secall. Modelos de gestión integrada de recursos y derecho internacional del agua

“Cooperación internacional en materia de aguas transfronterizas: El marco jurídico convencional general”

Dra. Mar Campins Eritja, Catedràtica de Dret Internacional Públic, Universitat de Barcelona

Presentació: Dra. Mar Campins Eritja. Cooperación internacional en materia de aguas transfronterizas: El marco jurídico convencional general

Reprodueix vídeo

5 novembre 2020, 18:00-20:00

“Transboundary Water Governance”

Dra. Rahma Bentirou Mathlouthi, Post-doc Professor, Researcher (Swiss National Science Foundation), Universitat de Barcelona

Presentació: Dra. Rahma Bentirou Mathlouthi. Transboundary Water Governance

“Climate change and water scarcity: financial assistance to developing countries”

Sr. Gonzálo Larrea, Becari pre-doctoral, European University Institute

Presentació: Sr. Gonzálo Larrea. Climate change and water scarcity: financial assistance to developing countries

Reprodueix vídeo

10 novembre 2020, 18:00-20:00

“The EU Water Directive”

Dra. Nathalie Hervé-Fournereau, Directrice de Recherche CNRS – IODE UMR 6262 CNRS, Université de Rennes

Presentació: Dra. Nathalie hervé-Fournereau. The EU Water Directive

“La participación pública y el papel de las ONGs en los conflictos relativos al agua”

Dr. Alex Peñalver i Cabré, Professor Titular de Dret Administratiu, Universitat de Barcelona

Presentació: Dr. Alex Peñalver i Cabré. La participación pública y el papel de las ONGs en los conflictos relativos al agua

Reprodueix vídeo

12 novembre 2020, 18:00-20:00

“La aplicación de la Directiva marco sobre agua en España”

Dra, Isabel Pont Castejón, Professora Titular de Dret Administratiu, Universitat Autònoma de Barcelona

“Un caso de estudio: el Delta del Ebro”

Sr. Lluis Toldrà i Bastida, membre del Fons de Defensa Ambiental, Professor associat de Dret Administratiu de la UB

Reprodueix vídeo