Conferència final: L’accés a la justicia com a mecanisme per garantir l’aplicació del dret ambiental: situació actual a Europa i als Estats Units d’Amèrica

El dia 16 de juliol de 2020, de 16 a 19h, la Càtedra Jean Monnet de Dret Ambiental de la UE, amb la col·laboració de la Clínica Jurídica ambiental del programa “dret al Dret” de la Facultat de Dret de la UB, el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) i la Secció de Dret ambiental de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, organitza la seva Conferència final.

A continuació poden veure el programa del seminari que es realitzarà:

  • L’accés a la justicia com a mecanisme per garantir l’aplicació del dret ambiental: situació actual a Europa i als Estats Units d’Amèrica

Qui vulgui presentar comunicacions ha d’enviar un resum d’un màxim de 600 paraules dins del termini del 12 de juny de 2020 a jmchaireuel@gmail.com amb les indicacions que s’exposen al fulletó.

Per tal d’inscriure’s només cal que omplin el formulari d’inscripció que apareix en pitjar la imatge d’inscripcions.

COMUNICACIONS ADMESES AL SEMINARI

COMUNICACIÓ 1LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LA JUSTICIA AMBIENTAL ESPANYOLA (Eduardo Salazar Ortuño, Universidad de Murcia, eduardo.salazar@um.es i Marta Juan Segura, Universidad de Alicante, martajs87@gmail.com).

COMUNICACIÓ 2: POR UNA JUSTICIA AMBIENTAL SOSTENIBLE: LOS ADR COMO INSTRUMENTOS DE ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL (Renata Fabiana Santos Silva, Universidad de Sevilla, rensansil@alum.us.es).

COMUNICACIÓ 3: LA CONEXIÓN ENTRE LITIGACIÓN POR DAÑOS AMBIENTALES EN CHINA (Shu Jingyi, Universitat de Barcelona, jshushus7@alumnes.ub.edu).

COMUNICACIÓ 4: LOS INTERESES DE LAS GENERACIONES FUTURAS Y EL DESAFÍO DE UNA JUSTICIA INTERGENERACIONAL POSTANTROPOCÉNTRICA (Pablo Serra Palao, Universidad de Murcia, pablo.serra@um.es)

COMUNICACIÓ 5: WOMEN’S ACCESS TO ENVIRONMENTAL JUSTICE IN EUROPE (Clara Esteve Jordà, Universitat Rovira i Virgili, clara.esteve@urv.cat).