Presentacions del seminari: Cooperació internacional en matèria d’aigua

Des d’aquest enllaç poden accedir a les presentacions que van utilitzar els ponents del seminari de Cooperació Internacional en matèria d’aigua.

PROGRAMA I PRESENTACIONS

2 maig 2019, 15: 00-19: 00

15:00: Presentació del seminari

15:15: Conferència d’inauguració: “Nexus Water, Food-Energy-Ecosystems” *

Sra. Lucia de Strasser, Consultant for UNECE Water Convention

16:15: Pausa

16:30: “La cooperació internacional en matèria d’aigües transfrontereres: El marc jurídic convencional general”

Dra. Mar Campins Eritja, Catedràtica de Dret Internacional Públic, Universitat de Barcelona

17:30: “Mecanismes ad hoc per a la cooperació en els aqüífers transfronterers”

Dra. Laura Movilla, Professora Ajudant, Universitat de Vigo

7 maig 2019, 15: 00-19: 00

15:00: “Public rights in water Public trust and the role of the Courts” *

Prof. Melissa K. Scanlan, Professor Environmental Law, Vermont Law School

16:30: Pausa

16:45: “La gestió dels recursos hídrics compartits entre Espanya, França i Portugal”

Dra. Isabel Torres Cazorla, Professora Titular de Dret Internacional Públic, Universitat de Màlaga

18:00: “El dret humà a l’aigua a la Unió Europea”

Dr Alex Peñalver i Cabré, Professor Titular de Dret Administratiu, Universitat de Barcelona

9 maig 2019, 15: 00-19: 00

15:00: “Un model reglat: La directiva marc sobre aigua”

Dra. Lucia De Stefano, Subdirectora de l’Observatori de l’Aigua de la Fundació Botín i professora contractada, Universitat Complutense de Madrid

16:30: Pausa

16:45: “L’aplicació de la directiva marc de la UE a Espanya”

Dra. Isabel Pont Castejón, Professora Titular de Dret Administratiu, Universitat Autònoma de Barcelona

17:45: “Com millorar la cooperació transfronterera. Un model no reglat: El projecte BRIDGE (River, Dialogue & Governance) “

Sr. Alejandro Iza, Director del Programa de Dret Ambiental, IUCN

14 maig 2019, 15: 00-19: 00

15:00: “L’aigua en els conflictes armats: Síria” *

Dra. Shifa Mathbout, Investigadora post-doctoral, Universitat de Barcelona

16:30: Pausa

16:45: “La cooperació transfronterera a l’aqüífer guaraní”

Dr. Francesco Síndico, Professor International Environmental Law, Strachclyde University

18:00: “L’estratègia de la UE sobre adaptació al canvi climàtic i l’aigua”

Sra. Marta Moren Abat, Cap d’Unitat, Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea

* Intervenció del ponent en anglès