Vídeos i presentacions del seminari: Formació en Dret Ambiental de la UE (2018-2019)

Dijous 7 de març, van tenir inici les sessions del Seminari “Formació en Dret Ambiental de la UE” de la Càtedra Jean Monnet de Dret Ambiental. En aquest post podreu trobar els vídeos del seminari de recerca que va tenir lloc els dies 7, 14, 21 i 28 de març de 2019.

 7 de març de 2019: Competències i principis del dret ambiental de la UE 

16.00-16.15h: Inauguració del seminari. Núria Clèries i Xavier Pons i ponències de Maria Jesús Montoro i Mar Campins

16.15-17.15h: Ponència d’apertura: Projecció del dret ambiental UE sobre sectors no Ambientals, Dra. Maria Jesús Montoro Chiner, Catedràtica de Dret Administratiu de la UB

17.15-17.45h: Ponència, Dra. Mar Campins Eritja, Catedràtica de Dret Internacional Públic de la UB, titular de la Càtedra Jean Monnet de Dret ambiental de la UE

Presentació: Dra. Mar Campins. Competències i principis del dret ambiental de la UE

17.45-18.00h: Descans

18.00-18.30h: Ponència, Dra. Mar Aguilera i Vaqués, Professora Titular de Dret Constitucional de la UB

Presentació: Dra. Mar Aguilera i Vaqués. Competències i principis del dret ambiental de la UE

18.30-19.00h: Debat final

14 de març de 2019: Principals reptes jurídiques del canvi climàtic

16.00-16.45h: Ponència, Joan Herrera i Torres, Director General de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi d’energia del Ministeri de Transició Ecològica.

Presentació: Joan Herrera i Torres. Legislació europea en matèria energètica

16.45-17.30h: Ponència, Salvador Samitier i Martí, Director de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya

Presentació: Salvador Samilitier i Martí. Principals reptes jurídics del canvi climàtic

17.30-17.45h: Descans

17.45-18.30h: Ponència, Dr. Ángel José Rodrigo Hernández, Professor Titular de Dret Internacional Públic de la UPF

18.30-19.00h: Debat final

21 de març de 2019: La incidència en el dret intern del dret de la Unió Europea sobre diversitat 

16-16.45h: Ponència, Dra. Immaculada Revuelta Pérez, Professora Titular de Dret Administratiu de la UV.

Presentació: Dra. Inmaculada Revuelta Pérez. Dret europeu de la biodiversitat

16.45-17.30h: Ponència Dra. Isabel Pont i Castejón, Professora Titular de Dret Administratiu de la UAB

17.30-17.45h: Descans

17.45-18.30h: Ponència, Sr. Lluís Xavier Toldrà i Bastida, Lletrat de l’Ajuntament de Barcelona, Professor associat de Dret Administratiu de la UB

18.30-19.00h: Debat final

28 de març de 2019: Aplicació del dret ambiental de la UE i el paper de la societat civil en l’accés a la justícia en medi ambient

16-16.45h: Ponència, Sr. Antoni Pelegrín López, Fiscal Coordinador de medi ambient i urbanisme de Catalunya

16.45-17-30h: Ponència, Dr. Eduardo Salazar Ortuño, advocat, Professor associat de Dret Administratiu de la UM

Presentació: Dr. Eduardo Salazar Ortuño. Accés a la justícia ambiental en la Unió Europea

17.30-17.45h: Descans

17.45-18.30h: Dr. Àlex Peñalver i Cabré, Professor Titular de Dret Administratiu de la UB i coordinador de la Clínica jurídica ambiental UB

Presentació: Àlex Peñalver i Cabré. Accés a la justícia en medi ambient: incidència del Dret de la UE a l’Estat espanyol

18.30-19.00h: Debat final