Seminari de recerca per doctorands

Els propers dies 24, 26 d’abril i 3 de maig des de l’EUEL s’organitza el “Seminari de Recerca per doctorands”.

L’objectiu d’aquest seminari és estimular la reflexió i l’intercanvi d’experiències entre els investigadors joves i sènior de les diferents disciplines jurídiques. Es pretén oferir un coneixement avançat sobre com la Unió Europea respon als reptes jurídics en l’àmbit de la protecció del medi ambient i introduir els participants en les habilitats de recerca jurídica que requereix aquest àmbit, tot creant un espai de discussió on els doctorands puguin també presentar la recerca desenvolupada.

Metodologia
El seminari s’ha estructurat de la següent manera. A la primera sessió, el Dr. José Juste Ruiz presentarà una ponència en relació a “Aspectos sistémicos del Derecho internacional ambiental y relaciones entre el sistema global, los sistemas regionales y los derechos nacionales”, seguida d’un debat amb els assistents.

La segona activitat consisteix a una sessió de treball en la que professors de la Facultat (Dra. Mar Campins, Dr. Àlex Peñalver i Dra. Mar Aguilera) plantejaran les principals qüestions que s’han presentat en l’àmbit de Dret ambiental de la UE a la sessió anterior i dirigiran el debat i la discussió amb i entre els doctorands per treballar sobre aquests  aspectes.

A la tercera sessió, els doctorands que estan treballant en temes relacionats amb el Dret ambiental presentaran la recerca que estan desenvolupat en l’àmbit de la seva tesis doctoral que anirà seguida d’un breu debat.

A més, es proposarà als doctorands que pre-publiquin els resultats obtinguts amb la seva recerca al web de difusió de les activitats de la Càtedra Jean Monnet de Dret Ambiental.

PROGRAMA 

24 d’abril 2019, de 16:00-18:00h: “Aspectos sistémicos del Derecho internacional ambiental y  relaciones entre el sistema global, los sistemas regionales y los derechos nacionales”

Dr. José Juste Ruiz, Catedrático de Derecho Internacional Público, Universitat de Valencia

Aula D-03

26 d’abril 2019, de 18:30 a 20:00h: Sessió de treball: “Principals aspectes i qüestions de Dret ambiental de la UE”.

Dra. Mar Campins, Dr. Àlex Peñalver, Dra. Mar Aguilera.Sala polivalent C-309 (torre C, planta 3) 

3 de maig 2019, de 18:30 a 20:00: Sessió de treball: “Presentació de projectes de tesi dels doctorands”

Sala polivalent C-309 (torre C, planta 3) 

INSCRIPCIÓ AL SEMINARI

Per a l’inscripció al seminari caldrà omplir el formulari d’inscripció que apareix en pitjar sobre la imatge “INSCRIPCIÓ AL SEMINARI“.