Calendari d’activitats: Títol d’Expert en Dret Ambiental de la UE

Mòdul 1: Curs Dret Ambiental (assignatura optativa del Grau de Dret UB)

Assignatura Dret Ambiental de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (6 ECTS). En cas d’haver cursat aquesta assignatura a la UB (o en una altre universitat) cal contactar amb la Coordinació del Títol d’Expert.  La Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona permet cursar aquesta assignatura tant al primer com al segon semestre: 

1r semestre (12 setembre 2018- 21 desembre 2018)

Dilluns (8:00-10:00) i dimecres (14:00 – 16:00).

Aquesta assignatura s’imparteix en català.

2n semestre (11 de febrer 2019 – 24 de maig 2019)

Dilluns i dimecres (16:00- 18:00).

Aquesta assignatura s’imparteix en anglès.

Es donarà un reconeixement de 6 crèdits ECTS del Mòdul 1 a l’alumnat que hagi cursat alumnes que hagin cursat l’assignatura de Dret
Ambiental del Grau de Dret de la Universitat de Barcelona o una assignatura amb una càrrega i un programa docent similar en una altra universitat.

En cas de sol·licitar el reconeixement, cal presentar, abans de completar la
inscripció online, el document  SOL·LICITUD D’ADAPTACIÓ D’ESTUDIS PREVIS A TÍTOLS PROPIS a la coordinació del títol.

Mòdul 2: Activitats de la Càtedra Jean Monnet de Dret Ambiental de la Unió Europea

Està format per diverses activitats acadèmiques que es realitzen en el marc de la Càtedra Jean Monnet de Dret Ambiental de la UE:

a) Seminari de Formació en Dret Ambiental de la Unió Europea

La Càtedra  Jean Monnet de Dret Ambiental de la Unió Europea (conjuntament amb el CEFJE i la Clínica Jurídica Dret al Dret) organitza aquest seminari. 

Tindrà lloc, els dijous 7, 14, 21 i 28 de març de 2019 (16:00 a 19:00).

b) Seminaris organitzats per la Càtedra Jean Monnet de Dret Ambiental de la Unió Europea (és necessari haver participat com a mínim en 3 seminaris):

– Pesca il·legal, no declarada i no reglamentada i protecció del medi ambient. Tindrà lloc, dilluns 11 de març 2019 (16:00 a 18:00). 

– Cooperació internacional en matèria de aigua (I). Tindrà lloc, dimarts 7 de maig de 2019 (15:00 a 19:00). 

– Cooperació internacional en matèria de aigua (II). Tindrà lloc,  dimarts 14 de maig de 2019 (15:00-19:00). 

c) Seminari d’Anàlisi Jurídica Aplicada al Dret Ambiental de la UE.

Tindrà lloc, dimecres 24 d’abril de 2019 (16:00-18:00), divendres 26 d’abril de 2019 (15:30-18:30) i divendres 3 de maig de 2019 (15:30-18:30).

Els seminaris del Mòdul 2 als que es refereixen els apartats a) i b) poden cursar-se el mateix any acadèmic que es matricula el títol o en els dos anys anteriors, en tractar-se de les activitats pròpies de la Càtedra Jean Monnet de Dret Ambiental de la Unió Europea, que es desenvolupen al llarg del període 2017-2020. El seminari del Mòdul 2 al que es refereix l’apartat c) s’haurà de cursar el mateix any acadèmic en que es matricula el títol d’expert.

Mòdul 3: Treball de recerca

Treball de recerca tutoritzat conforme a les mateixes pautes que s’exigeixen per a la realització del TFG a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. El treball de recerca haurà de tractar un tema relacionat amb les temàtiques de la Càtedra Jean Monnet de Dret Ambiental de la Unió Europea i serà dirigit per un professor vinculat a aquesta. L’entrega del treball s’ha de fer abans del 22 de juliol 2019.