Presentacions del seminari: “Polítiques UE sobre l’aigua i cooperació internacional”

Els ponents del seminari “Polítiques UE sobre l’Aigua i Cooperació Internacional” que va tenir lloc els dimarts i dijous del mes d’abril ens han fet arribar les seves presentacions per tal que es pugui tenir accés als materials que van utilitzar de suport per a la seva exposició.

Sessió 1 (3/4/2018): “La Directiva marc de l’aigua de la Unió Europea” 
Dra. Isabel Pont, Prof. Titular Dret Administratiu
Universitat Autònoma de Barcelona

Sessió 2 (5/4/2018): “L’aigua com a factor de cooperació internacional: La funció de Nacions Unides”
Dra. Laura Huici, Prof. Titular Dret Internacional Públic
Universitat de Barcelona

Sessió  (10/4/2018): “L’aigua i Drets Humans a la Unió Europea”
Dr. Jaume Saura, adjunt al Síndic de Greuges i  Professor de Dret Internacional Públic en s.e.
Universitat de Barcelona

Sessió 4 (12/4/2018): “Importacions i exportacions d’aigua en grans quantitats entre  Estats (Bulk Water Transfers) “

Dra. Laura Movilla, Prof. Ajudant Contractada Dret Internacional Públic
Universidad de Vigo

Presentación: Dra. Laura Movilla. Importaciones y exportaciones de agua en grandes cantidades entre estados

Sessió 5 (17/4/2018): “Cooperació en matèria de recursos hídrics compartits: Espanya, França, Portugal”
Dra. Isabel Torres, Prof. Titular Dret Internacional Públic
Universidad de Málaga

Presentación: Dra. Maria Isabel Torres Cazorla. Cooperación en materia de recursos hídricos compartidos: España, Francia y Portugal

Sessió 6 (19/4/2018): “Cooperación en materia de recursos hídrics compartits:  Aqüífer guaraní”
Dr. Francesco Sindico, Reader in International Environmental Law
University of Strathclyde

Presentación: Dr. Francesco Sindico. Cooperación en materia de recursos hídricos compartidos_aqüífero guaraní

Sessió 7 (24/4/2018): “Cooperació en matèria de recursos hídrics compartits: Àsia Central”
Dra. Mar Campins, Prof. Titular Dret Internacional Públic
Universitat de Barcelona

Presentación: Dra. Mar Campins. Cooperación en materia de recursos hídricos compartidos: Asia Central

Sessió 8 (26/4/2018): “EU Water Diplomacy i EU Water Initiative (EUWI)”
Sra. Marta Moren Abat
Comissió Europea

Presentación: Sra. Marta Moren Abat. EU Water Policy: Water Diplomacy and Water Initiative