19th International Wildlife Law Conference (IWLC-19)

Els dies 3-4 de juny de 2019 Barcelona va acollir el 19th International Wildlife Law Conference (IWLC-19). El congrés l’organitzà la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, juntament amb el  Institute for Biodiversity Law and Policy of Stetson University College of Law. Es reuniren diversitat de professionals del món de la conservació de la del medi ambient: advocats, personal del sector públic, científics, etc. També es va comptar amb la participació d’estudiants i persones interessades, no només en la conservació de l’ecosistema, sinó també en el món del dret en general. 

L’IWLC-19 va recollir articles d’una gran diversitat de temes legals i de política pública relacionats amb la protecció i conservació de la natura, com són:

  • Biodiversitat en zona costera i proximitats
  • UNCLOS i la conservació de la biodiversitat marina més enllà del mar territorial
  • Aspectes legals i ètics de la caça esportiva
  • Assessorament científic internacional  i la seva implementació legal en el marc internacional i intern
  • Millora de l’efectivitat de les zones protegides

El  Journal of International Wildlife Law and Policy oferí la publicació d’articles presentats pels participants en base a les presentacions de l’IWLC-19 per a la seva publicació. 

Els organitzadors de l’IWLC-19 són:

  • Universitat de Barcelona, Facultat de Dret
  • Institute for Biodiversity Law and Policy, Stetson University College of Law
  • Proyecto DER2017-85406: “Diversidad biológica y derecho Internacional: Nuevos problemas y tendencias,” Gobierno de España, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
  • Jean Monnet Chair on EU Environmental Law (Universitat de Barcelona)